Strawberry Tango Marathon 2020

12 – 14. 06.2020 Łódź, Poland

Registration / Rejestracja

Dear Marathon lovers! / Drodzy miłośnicy Maratonu!

Welcome to the website of the annual Argentine Tango Marathon in Łódź. We would like to wish you all great time, Unfortunately, this year, due to concern for your health, we decided to cancel our Strawberry Marathon. We deeply hope that the epidemic situation will allow us all to meet together next year. Despite the long waiting, don't forget about us, Please, keep an eye on our website and facebook where we will publish current information about next year's marathon edition. We miss you very much. Beata and Paweł / Witamy na stronie corocznego Maratonu Tanga Argentyńskiego w Łodzi. Chcielibyśmy życzyć Wam wspaniałej zabawy i chłonięcia tanga wszystkimi zmysłami. Niestety w tym roku ze względu na troskę o Wasze zdrowie postanowiliśmy odwołać nasz Truskawkowy Maraton. Mamy głęboką nadzieję, że sytuacja epidemiczna pozwoli nam wszystkim bawić się razem w przyszłym roku. Pomimo długiego rozstania, nie zapominajcie o nas, Zaglądajcie na naszą stronę i na facebooka gdzie będziemy publikować aktualne informacje dotyczące przyszłorocznej edycji maratonu. Tęsknimy za wami. Beata i Paweł

Price & Registration / Koszt i rejestracja

Price & Registration / Koszt i rejestracja

All Tangeros are very welcome at the 9th edition of the Strawberry Tango Marathon in lodz. Here you can learn about costs of the event and register.

Wszystkich Tangeros bardzo serdecznie zapraszamy na 9. edycję Truskawkowego Tango Maratonu w Łodzi. Tutaj możecie dowiedzieć się o kosztach wydarzenia i zarejestrować.

read more / dowiedz się więcej

Marathon Agenda / Program Maratonu

We hope you will have a great time with us through all the days of the Marathon, eating strawberries and dancing. For everyone to plan their time spent with us, we created the Marathon Program.

Mamy nadzieję, że będziecie się wspaniale z nami bawić przez wszystkie dni Maratonu, zajadając truskawki i tańcząc. Aby każdy mógł zaplanować swój czas spędzony z nami stworzyliśmy program Maratonu.

read more / dowiedz się więcej
Marathon Agenda  /  Program Maratonu

Milongi w Łodzi

Jesteś w Łodzi. Chcesz potańczyć. Zapoznaj się z cotygodniowymi Milongami w Łodzi

MORE INFO / Dowiedz się więcej

Contact us / Kontakt

If you have questions about the Marathon, please feel free to contact us. / Jeśli masz pytania dotyczące Maratonu, zapraszamy do kontaktu.

Picture galleries from previous editions / Galerie zdjęć z poprzednich edycji

The Strawberry Fanpage / Zapraszamy na Facebook