RODO

Drodzy Uczestnicy i Przyjaciele Maratonu Truskawkowego,

przekazujemy Państwu regulamin ochrony danych osobowych użytkowników maratonu i portalu http://tangomarathon.pl z prośbą o zapoznanie się z jego treścią.

Firma „Tango Teresa Ferlińska” jako administrator portalu tangomarathon.pl, nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych Użytkowników Portalu. Dlatego z dniem 28.02.2019 wprowadzamy regulamin ochrony danych osobowych użytkowników portalu tangomarathon.pl dostosowujący jego postanowienia do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”.

Firma „Tango Teresa Ferlińska” realizuje obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13.

Regulamin ochrony danych osobowych użytkowników portalu tangomarathon.pl:

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych informujemy, że:

1.    Administratorem danych osobowych użytkowników portalu tangomarathon.pl jest firma „Tango Teresa Ferlińskaz siedzibą w Łodzi, ul. Sukienniczej 1/36, 91-855, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej (dalej: „Tango”). Dane kontaktowe firmy: tel. 604595961, adres email: tangomaratonlodz@gmail.com

2.    Firma „Tango” przetwarza dane osobowe w celach:

świadczenia usługi rejestracji na Strawberry Tango Marathon, za pośrednictwem strony internetowej http://tangomarathon.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– sprzedaży uczestnictwa w w.w. Maratonie – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

– marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy „Tango”– (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Firmą „Tango”.

4.    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

5.    Odbiorcami danych osobowych będą:

– podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Firmy Tango w celu obsługi portalu tangomarathon.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy „Tango”,

– PayPal –  podmiot świadczący usługi płatności on-line.

6.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik, który nie akceptuje treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym Firmę Tango Teresa Ferlińska z siedzibą w Łodzi, ul. Sukiennicza 1,/36, 91-855 ŁÓDŹ lub: tangomaratonlodz@gmail.com

Z poważaniem,
Paweł Ferliński