Regulations / Regulamin

Marathon is a private event – to take part in the Marathon every quest has to be accepted by the organizers.
Register – You can register as a single person or a couple (1 leader + 1 follower). It is not possible to change a couple registration to a single registration.
To keep the balance, there are separate waiting lists for leaders and followers and for couples.
Confirmation – Your participation is not confirmed until you receive a confirmation e-mail from our crew. Please wait to book airline tickets or accommodation until you have received the confirmation e-mail.
Payment –  Details regarding payment will be given in the confirmation e-mail. If you register as a couple, please write full name and information for both of you in the payment.
Refund – We allow no refunds but you can transfer your pass to another (same sex) dancer (aprooved by us). Please contact us in such a case.
Reguired information will be:
Your Name and Surname + email + Telephone number, Nationality and city, Follower or Leader, What food makes you happy (choose one: Love all or Vegetarian)
Should you wish to register along with a partner please include:
Your partner’s name and email, Your partner’s city/nationality, What food makes your partner happy (choose one: Loves all, Vegetarian)

Maraton truskawkowy jest wydarzeniem prywatnym. – biorą w nim udział wyłącznie osoby zaakceptowane przez organizatorów.
Zarejestruj się – możesz zarejestrować się jako jedna osoba lub para (1 lider + 1 osoba podążająca). Nie można zmienić rejestracji pary na rejestrację jednoosobową.
Aby zachować równowagę, istnieją osobne listy oczekujących dla prowadzących i podążających oraz dla par.
Potwierdzenie – Twój udział nie zostanie potwierdzony, dopóki nie otrzymasz e-maila potwierdzającego uczestnictwo od naszej ekipy. Proszę czekać, aby zarezerwować bilety lotnicze lub zakwaterowanie, dopóki nie otrzymasz e-maila potwierdzającego.
Płatność –  Szczegóły dotyczące płatności zostaną podane w e-mailu potwierdzającym. Jeśli zarejestrujesz się jako para, proszę wpisać imię i nazwisko oraz informacje dla obu osób w płatności.
Zwrot środków – nie ma zwrotów wpłat, ale możesz przekazać swoją wejściówkę innej osobie (tej samej płci) (taka zamiana musi być przez nas zatwierdzona). W takim przypadku prosimy o kontakt.
Wymaganymi informacjami będą:
Twoje imię i nazwisko + email + numer telefonu i narodowość i miasto, Lider czy podążająca, Jakie jedzenie preferujesz (wybierz jedno: Wszystko jedno, Wegetarianin)
Jeśli chcesz zarejestrować się wraz z partnerem:
Imię i adres email Twojego partnera, Miasto / narodowość twojego partnera, Jakie jedzenie preferuje (wybierz jedno: Wszystko jedno, Wegetarianin)