Agenda / Program

Agenda / Program

 

Czwartek (Thursday), 13.06.2019

Zapraszamy wszystkich. PREMILONGA
Wstęp płatny 20 zl.
21:00-1:30 DJ

Piątek (Friday), 14.06.2019

20:00-01:00 DJ
01:00-06:00 DJ

— p r z e r w a  t e c h n i c z n a —

Sobota (Saturday), 15.06.2019

15:00-20:00 DJ
20:00-01:00 DJ
01:00-06:00 DJ

— p r z e r w a  t e c h n i c z n a —

Niedziela (Sunday), 16.06.2019

14:00-20:00 DJ
20:00-02:00 DJ

 

TANGO WORKSHOP with Artyom & Karina Dovbush /
WARSZTATY TANGO z Artyomem i Kariną Dovbush

 

SATURDAY 10.30 – 15.00

Ladies technique, couples workshop

Technika dla kobiet, warsztaty dla par

 

SUNDAY 10.30 – 15.00

Ladies technique, couples workshop

Technika dla kobiet, warsztaty dla par

 

FREE GUIDE TOUR  /  ZWIEDZANIE ŁODZI Z PRZEWODNIKIEM

 

FRIDAY TOUR

Free Guide Tour on Friday from 4 p.m.  EC1 Science Centre. Due to many attractions, the trip can take about 3 hours.

Bezpłatny spacer  w piątek od 16.00 do Centrum Nauki i Techniki EC1. Zwiedzanie może zająć około 3h.

 

SATURDAY TOUR

Free Guide Tour on Saturday from 12 a.m. to the Art Museum MS1

Bezpłatny spacer  w sobotę od 12.00 do Muzeum Sztuki MS1

 

PEÑA W PARKU – LEKCJA I ZABAWA Z ARGENTYŃSKIMI TAŃCAMI LUDOWYMI

 

SATURDAY 13.00

This year, as an accompanying event of the Marathon, a dance meeting with Argentinian folklore in the open air will take place. We invite all of the Marathon Participants to have fun together. We will start with an hour lesson, conducted by Marek Grajek and Danuta Niśkiewicz, during which you will learn the basics of chacarera. In the second hour, we plan to dance tango. Peña will take place in the immediate vicinity of the Strawberry Marathon Hall, in the Old Town Park. The event is co-organized by Zielona Łódź.

Ladies are encouraged to come in shoes with flat heels and wide skirts reaching behind the knee, men – to wear full shoes.

W tym roku jako impreza towarzysząca Maratonu odbędzie się peña- spotkanie taneczne z folklorem argentyńskim na świeżym powietrzu. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej zabawy. Rozpoczniemy od godzinnej lekcji, którą poprowadzą Marek Grajek i Danuta Niśkiewicz, podczas której będzie można poznać podstawy chacarery. W drugiej godzinie planujemy swobodną zabawę. Peña odbędzie się w bezpośrednim pobliżu sali Maratonu Truskawkowego, w parku Staromiejskim. Współorganizatorem wydarzenia jest Zielona Łódź.

Panie zachęcamy do przyjścia w butach na płaskim obcasie i szerokich spódnicach sięgających za kolano, panów- do założenia pełnych butów.

 

OUR STRAWBERRY NEWSLETTER  /  NASZ TRUSKAWKOWY NEWSLETTER